Rozdzielnice elektryczne – definicja, podział, zastosowania rozdzielnic

0
13079
Rozdzielnice elektryczne
reklama

System elektroenergetyczny nie istniałby bez rozdzielni oraz odpowiednio zaimplementowanych w nich rozdzielnic elektrycznych, które pełnią niezwykle ważną funkcję rozdziału oraz przesyłu energii elektrycznej pomiędzy obwodami i podsystemami.

W instalacjach mieszkaniowych niskiego napięcia rozdzielnice z powodzeniem mogą być nazwane sercem instalacji, bowiem bez nich niemożliwe byłoby użytkowanie energii elektrycznej w budynku. W artykule podpowiadamy, czym są, jaka jest ich rola oraz w jaki sposób kategoryzujemy rozdzielnice.

Co to jest rozdzielnica?

Rozdzielnica elektryczna
Rozdzielnica elektryczna DoktorVolt

Rozdzielnice elektryczne stanowią element sieci elektrycznych, a ich nadrzędnym zadaniem jest bezpieczny rozdział, przetwarzanie i przesył energii elektrycznej o odpowiednich parametrach pomiędzy selekcjonowanymi obwodami. Funkcjonalności rozdzielnicy zależą od jej wyposażenia, a także jej roli w instalacji elektrycznej. Rozdzielnice stosowane są zarówno w dużych zakładach przemysłowych, jak i budynkach mieszkalnych.

Przeczytaj również: Rozdzielnice budowlane, czyli „eRBetki” – czym są i do czego służą?

Zastosowanie rozdzielnic elektrycznych

Rozdzielnice elektryczne składają się z aparatów elektrycznych oraz urządzeń, które umożliwiają im pełnienie wielu funkcji jednocześnie. Funkcjonalności rozdzielnicy uzależnione są od jej wyposażenia, które dyktowane jest specyfiką instalacji elektrycznej, a także warunkami konstrukcyjnymi rozdzielnicy.

Do podstawowych funkcji rozdzielnic elektrycznych nn i Sn należy zaliczyć:

  • łączenie, rozdział i przerywanie obwodów elektrycznych za pomocą wyłącznika,
  • zarządzanie pracą urządzeń sterowniczych za pomocą styczników i przekaźników,
  • realizowanie czynności pomiarowych za pomocą aparatury pomiarowej, takiej jak np. przekładniki prądowe i napięciowe czy liczniki parametrów energii elektrycznej,
  • regulowanie parametrów energii elektrycznej poprzez sterowniki PLC i regulatory,
  • zapewnianie ochrony przed porażeniem użytkownikom instalacji elektrycznej za pomocą bezpieczników, wyłączników różnicowoprądowych, ograniczników przepięć czy wyłączników instalacyjnych.

Podział rozdzielnic niskiego napięcia

Rozdzielnice można podzielić wedle wielu kategorii. Najważniejszy podział pod względem pracy rozdzielnic dotyczy napięcia znamionowego. Wedle tej klasyfikacji rozdzielnice można podzielić na:

  • rozdzielnice nn (niskiego napięcia – do 1 kV),
  • rozdzielnice Sn (średniego napięcia – od 1 kV do 100 kV),
  • rozdzielnice Wn (wysokiego napięć – od 110 kV do 220 kV),
  • rozdzielnice Nn (najwyższych napięć – powyżej 220 kV).

Podział rozdzielnic ze względu na konstrukcje

Kolejny podział rozdzielnic dotyczy ich konstrukcji. Wedle tego kryterium rozdzielnice można podzielić na rozdzielnice: tablicowe, skrzynkowe i szafowe.

Rozdzielnice tablicowe

Rozdzielnice tablicowe – najmniejsze gabarytowo, pracujące na natężeniach prądu do ok. 100 – 150 A. Ten rodzaj rozdzielnic powszechnie stosowany jest w obiektach nieprzemysłowych, czyli w budownictwie mieszkalnym i lokalach usługowych.

Rozdzielnice skrzynkowe

Rozdzielnice skrzynkowe – pracują na natężeniach rzędu kilkuset amperów. Montowane są w obiektach przemysłowych. Ich nazwa odnosi się do budowy rozdzielnicy, która składa się z kilku – kilkunastu zintegrowanych ze sobą skrzynek.

Rozdzielnice szafowe

Rozdzielnice szafowe – dedykowane są najwyższym prądom roboczym o natężeniu rzędu kilku tysięcy amperów. Dzielą się na rozdzielnice wnętrzowe i do montażu zewnętrznego. Można je podzielić także na wolnostojące i przyścienne. Służą do rozdziału i przesyłu energii elektrycznej w dużych obiektach przemysłowych i infrastrukturalnych.

Rozdzielnice elektryczne – podział ze względu na funkcję pełnioną w układzie elektroenergetycznym

Ważny jest również podział rozdzielnic dotyczący ich podstawowej funkcji pełnionej w układzie elektroenergetycznym. Wedle tego podziału można wyróżnić rozdzielnice: siłowe, oświetlenia, manewrowo-styczniowe oraz oddziałowe główne i podrozdzielnice.

Różnice konstrukcji rozdzielnic w zależności od miejsca montażu

Budowlana rozdzielnica elektryczna
Budowlana rozdzielnica elektryczna DoktorVolt


Konstrukcja rozdzielnic różni się także w zależności od miejsca ich montażu
. Zależnie od niego można wyróżnić rozdzielnice napowietrzne – do montażu na zewnątrz budynku, gdzie poddawane są działaniu warunków atmosferycznych, a także wnętrzowe, montowane w obiektach budowlanych, w których chronione są przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Ze względu na lokalizację, rozdzielnice można również posegregować na: naścienne – montowane na ścianie, – przyścienne – przytwierdzane do ściany, a także wolnostojące.

reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię