Rozdzielnice budowlane, czyli „eRBetki” – czym są i do czego służą?

0
5370
Rozdzielnice budowlane - erbetki
Rozdzielnice budowlane - erbetki
reklama

Prace wykonywane na placach budów wymagają zasilenia terenu budowy w energię elektryczną. O ile każdy teren budowy oraz specyfika wznoszonego obiektu są inne, o tyle zasilanie w energię placów budów jest dość ustandaryzowane i sprowadza się do wyposażenia terenu budowy w rozdzielnicę budowlaną.

Czym są rozdzielnice budowlane?

Rozdzielnice budowlane – zwane również „eRBetkami” to dość nietypowy rodzaj rozdzielnic, które mogą funkcjonować na otwartej przestrzeni. Dzięki ich obecności na placu budowy możliwe jest zasilenie w energię elektryczną najróżniejszych odbiorników – zarówno znajdujących się na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu budowlanego. Najważniejszymi cechami tego typu rozdzielnic są wszechstronność, wysoki poziom bezpieczeństwa, szeroka funkcjonalność oraz mobilność.

Rozdzielnica budowlana
Rozdzielnica budowlana DoktorVolt

Rozdzielnice budowlane często pracują w bardzo niekorzystnych warunkach
Na placach budów panują niełatwe warunki pracy dla rozdzielnic. Zwykle rozdzielnice budowlane muszą mierzyć się z dużym zapyleniem, opadami atmosferycznymi, skrajnymi temperaturami oraz ryzykiem zalania. Co więcej, „eRBetki” obsługiwane są przez niewykwalifikowanych pracowników, co wymusza na producentach rozdzielnic stworzenie konstrukcji chroniącej przed dostępem do elementów niebezpiecznych. Dlatego też na rynku spotkać można rozdzielnice z wydzielonymi sekcjami do obsługi przez niewykwalifikowanych i wykwalifikowanych pracowników.

Ze względu na intensywną eksploatację i narażenie na działanie czynników zewnętrznych rozdzielnice budowlane muszą być wykonane z trwałych materiałów oraz odpowiednie zabezpieczenie poszczególnych obwodów rozdzielnicy w taki sposób, by możliwe było w pełni bezpieczne użytkowanie odbiorników (zwykle ręcznych narzędzi). Dlatego też rozdzielnice budowlane powinny być wyposażone w wyłączniki różnicowo-prądowe i wyłączniki prądowe.

Przeczytaj również: Rozdzielnice elektryczne – definicja, podział, zastosowania rozdzielnic

Wymogi prawne dotyczące konstrukcji rozdzielnic budowlanych

Konstrukcje, wyposażenie i rozwiązania konstrukcyjne rozdzielnic budowlanych określane są przez normy PN-HD 60364-7 704 „Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki”. Norma ta wskazuje na cztery strefy zasilania i rozdziału energii elektrycznej. Zgodnie z literą prawa „eRBbetki” zostały przyporządkowane do trzeciej strefy.

Wśród podstawowych wymagań stawianych przez normę wymienić należy minimalny stopień ochrony IP 43 oraz zapewnienie ochrony w przypadku uszkodzenia poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w czasie > 0,2 s. Co więcej, rozdzielnice budowlane muszą być wyposażone w aparaturę (wyłączniki nadprądowe) i rozwiązania konstrukcyjne chroniące je przed skutkami przeciążeń i zwarć.

Wyposażenie i konstrukcja przykładowych rozdzielnic budowlanych

Na rynku coraz powszechniejsze są rozdzielnice budowlane wykonane z tworzywa SMC o wyższym niż zakładany przez normę stopniu ochrony – zwykle IP 44 lub 55. Tego typu konstrukcje z reguły odznaczają się klasą palności od HB do V0 i spełniają wymogi II klasy ochronności. Dodatkowo niektóre z rozdzielnic są lakierowane filtrem, który chroni zużycie ich obudowy przez promieniowanie UV.

Erbetka budowlana
eRBbetka Budowlana DoktorVolt

Inny typ rozdzielnic wykonywany jest z lekkiej obudowy metalowej lub cięższej stalowej. Tego rodzaju obudowy łączone są nitami lub spawane i malowane proszkowo w celu ochrony przed utlenianiem się metalu. Tego rodzaju rozdzielnice zapewniają dużą odporność na degradację środowiskową i wykonywane są w I oraz II klasie ochronności.

Wśród wykorzystywanych elementów montażowych w rozdzielnicach budowlanych wymienić należy profile i płyty montażowe służące do implementacji izolatorów torów prądowych, uchwyty kablowe z szyną montażową i płyty maskujące. Funkcjonalności rozdzielnicy uzależnione są od zamontowanej aparatury. Podobnie jak w przypadku standardowych rozdzielnic nN, znajdziemy tu aparaturę: pomiarową, sterowniczą, sygnalizacyjną, zabezpieczającą oraz rozdzielającą. Dobór osprzętu może być dowolnie dopasowywany do specyfiki placu budowy oraz zasilanych odbiorników.

reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię