Legalizacja gaśnic, czyli wszystko, co należy wiedzieć o przeglądach gaśnic w budynkach

1
11294
przegląd i konserwacja gaśnic
reklama

Gaśnice są podstawowym wyposażeniem, zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak również w zakładach pracy, hotelach i pensjonatach oraz pojazdach. Ich obecność jest gwarantem bezpieczeństwa, dlatego należy przeprowadzać regularne przeglądy i prace konserwacyjne. Dlaczego? Chociażby po to, aby w przypadku zagrożenia pożarowego mieć pewność, że urządzenia będą w pełni sprawne.

Dlaczego gaśnica powinna być sprawna?

Od sprawności gaśnicy zależy wiele. Może zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru minimalizując tym samym straty materialne, jak również uratować życie nawet kilku lub kilkunastu osobom. Dodatkowo, posiadająca aktualne przeglądy, znacznie zwiększa poczucie bezpieczeństwa pracowników oraz osób znajdujących się w budynku. Gaśnice w firmach, które nie przeszły legalizacji lub są uszkodzone, mogą być niesprawne i w przypadku zagrożenia życia, okazać się całkowicie bezużyteczne.

Czym jest legalizacja gaśnic?

Legalizacja gaśnic to nic innego jak regularne kontrole, a więc cykliczne (coroczne) przeglądy w autoryzowanym punkcie ochrony przeciwpożarowej. Takie działanie ma na celu potwierdzenie, że sprzęt jest sprawny i w przypadku zagrożenia, zadziała zgodnie z zapewnieniami producenta. Cały proces związany z okresową konserwacją gaśnic jest prosty i szybki, jednak wymaga wizyty u uprawnionego specjalisty.

Dlaczego należy sprawdzać stan gaśnicy pomimo okresu gwarancyjnego?

Często wydaje nam się, że gwarancja producenta jest wystarczająca, aby mieć pewność o sprawności urządzenia. Nic bardziej mylnego. W ciągu trzech lub pięciu lat od zakupu, może dojść do wielu samoistnych uszkodzeń, zerwania plomby lub rozszczelnienia. W takim przypadku, gdy dochodzi do sytuacji zagrażającej życiu, gaśnice mogą okazać się zwyczajnie niesprawne. Legalizacja jest niezbędnym uzupełnieniem gwarancji i to przede wszystkim ona daje nam pewność, że sprzęt jest gotowy do użytku. Co więcej, okresowe kontrole są wymogiem stawianym przez producentów gaśnic.

Czy okresowe przeglądy gaśnic w lokalach są obowiązkowe?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz.U.2010.109.719), do obowiązków właściciela lokalu należy utrzymanie gaśnicy w dobrym stanie technicznym wraz z wykonywaniem odpowiednich prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta. Wynika z tego, że przegląd i legalizacja gaśnic w autoryzowanym punkcie jest konieczna. Takie działanie pozwoli uniknąć konsekwencji prawnych związanych z brakiem zapewnienia należytego bezpieczeństwa osobom znajdującym się w lokalu.

Okresowe przeglądy gaśnic – gdzie wykonać?

Okresowy przegląd gaśnic wykonamy w autoryzowanych Zakładach Ochrony Przeciwpożarowej (http://gasnice-astra.pl/). Przeprowadza go wykwalifikowany pracownik, który posiada wymagane uprawnienia, specjalistyczną wiedzę oraz odpowiedni sprzęt. W trakcie procesu legalizacji sprawdzane są m.in.:

 • termin ważności gaśnicy;
 • sprawność gaśnicy;
 • zawartość środka gaśniczego;
 • mikrouszkodzenia plomby, dyszy oraz całego sprzętu.

W przypadku, gdy uszkodzenia gaśnicy są zbyt rozległe, nie wykonuje się jej naprawy i wyłącza sprzęt z użytku jako niesprawny.

Dokumenty potwierdzające wykonanie przeglądu gaśnic

Po wykonaniu legalizacji gaśnicy w autoryzowanym punkcie, każdy klient otrzymuje niezbędne potwierdzenie pokontrolne:

 • protokół z okresowego przeglądu gaśnicy,
 • kontrolkę informującą o następnym terminie przeglądu.

Jak często należy wykonywać przegląd gaśnicy?

Okresowa konserwacja gaśnic powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu. Najczęściej jest to konieczność legalizacji raz do roku, choć zdarza się, że w przypadku niektórych środków gaśniczych, kontrole muszą być przeprowadzane częściej.

Właściciel i najemca lokalu – kto jest odpowiedzialny za okresowy przegląd gaśnic?

Zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli na umowie cywilnoprawnej związanej z wynajmem lokalu nie zostało uznane inaczej, to właściciel budynku ma obowiązek zapewnić maksymalną ochronę przeciwpożarową, czyli m.in. zadbać o dobry stan techniczny gaśnic znajdujących się w lokalu.

Jeśli jednak umowa cywilnoprawna pomiędzy właścicielem budynku a najemcą ustanawia inaczej, wówczas obowiązkiem dbałości o należytą ochronę przeciwpożarową w lokalu może być obarczona osoba wynajmująca.

W jakich sytuacjach należy przeprowadzić dodatkową legalizację gaśnicy?

Nieużywaną gaśnicę należy oddać do przeglądu co najmniej raz w roku. Jednak istnieją sytuacje, gdy powinno się udać do punktu Zakładu Ochrony Przeciwpożarowej szybciej. Kiedy więc trzeba wykonać dodatkową legalizację gaśnicy? Sprawdźmy:

 • w sytuacji zerwania plomby,
 • gdy doszło do uszkodzenia (np. gaśnica upadła na podłogę),
 • w momencie, kiedy strzałka manometru spadła poniżej zielonego pola,
 • gdy gaśnica została użyta,
 • w sytuacji niekontrolowanego wydostania się substancji gaszącej,
 • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze sprawnością gaśnicy.

Jeśli więc mamy jakiekolwiek podejrzenia, że gaśnica mogłaby być uszkodzona lub niesprawna, należy od razu zgłosić się do specjalistycznego Zakładu Ochrony Przeciwpożarowej.

Dodatkowe środki związane z ochroną przeciwpożarową

Pożar w budynku jest sytuacją, która wywołuje ogólny chaos i panikę zarówno wśród personelu, jak i osób odwiedzających lokal. I choć zazwyczaj nam się wydaje, że nic złego nie może się stać, rzeczywistość jest zupełnie inna. Oprócz przeprowadzania okresowych przeglądów gaśnic, warto również zadbać o dodatkowe środki ostrożności oraz przeszkolić pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym z poprawnego uruchamiania sprzętów gaśniczych. Pamiętajmy, że ogień rozprzestrzenia się niezwykle szybko i często to właśnie odpowiednia wiedza pozwala podjąć kroki ratujące ludzkie życie.

Legalizacja to obowiązek, o którym warto pamiętać, aby uniknąć dotkliwych kar. Tylko sprawny i skontrolowany sprzęt daje nam gwarancję, że w kluczowym momencie gaśnica zadziała poprawnie i pozwoli nam uciec z miejsca zagrożenia.

reklama

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię